فایل word مقايسه گير ناشي از دو نوع سمان موقت اوژنول- اکسيد روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه گير ناشي از دو نوع سمان موقت اوژنول- اکسيد روي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: سمان های موقت برای نگهداشتن کوتاه مدت رستوریشن های موقت و دایم بر روی دندانهای تراش خورده به کار می روند. هدف از این مطالعه مقایسه میزان گیر ناشی از دو نوع سمان موقت ایرانی و خارجی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی, پس از تهیه حفراتی با قطر 5.9 و ارتفاع شش میلی متر در آلیاژ برنج و پرکردن آنها با آمالگام, core 36 آمالگامی تهیه شد, سپس در 36 شمش استوانه ای از آلیاژ رکسیلیوم حفراتی با قطر و ارتفاع شش میلی متر تهیه گردید و core های آمالگامی به دو دسته تقسیم و در این حفرات با دو نوع سمان موقت سمان شدند. نمونه ها به مدت 24 ساعت در محیطی با رطوبت 100% قرار گرفتند و سپس core های آمالگام با دستگاه DARTEK با سرعت 0.02 سانتی متر در دقیقه تحت فشار واقع شد تا از حفرات آلیاژ رکسیلیوم خارج شوند. میانگین نیروهای جداکننده با آزمون Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: میانگین نیروی جداکننده در نمونه های ایرانی 38.2±10.02 و در نمونه های خارجی 153.9±26.05 مگاپاسکال محاسبه گردید که تفاوت آنها معنی دار بود (P<0.0005).نتیجه گیری: گیر ناشی از سمان موقت ایرانی به طور قابل ملاحظه ای کمتر از نوع خارجی بود.
کلید واژه: سمان موقت, گیر, دندان تراش خورده, رستوریشن, اوژنول, اکسید روی

لینک کمکی