فایل word ارايه مدل رياضي (بر مبناي تصميم گيري چند معياره) و نرم افزار براي کمک به تصميم گيري در خصوص انتخاب همسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارايه مدل رياضي (بر مبناي تصميم گيري چند معياره) و نرم افزار براي کمک به تصميم گيري در خصوص انتخاب همسر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :27

تصمیم گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان ها تبدیل شده است. تعدد شاخص های تصمیم گیری, تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها, اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید. از این رو, بالاخص در دو دهه اخیر, روش های ریاضی و دانش کامپیوتر در حل مسایل تصمیم گیری به یاری آنان شتافته و تکنیک ها و فنون (تصمیم گیری چند معیاره) و (سیستم های پشتیبان تصمیم گیری) (که از جمله تخصص های مهندسین صنایع, کامپیوتر و مدیران صنعتی به شمار می رود) را ایجاد نموده اند. در این مقاله با انجام یک پژوهش بین رشته ای و با ترکیب دو روش تصمیم گیری چند معیاره (UTA و پرموتاسیون) نرم افزاری را توسعه داده ایم که می تواند به کاربر در اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص انتخاب همسر (با در نظر گرفتن شاخص های وی) کمک نماید و بهترین فرد را از میان افرادی که در نظر دارد برگزیند. کاربرد این نرم افزار به حضور کارشناس یا مهارت خاصی نیاز ندارد.
کلید واژه: تصمیم گیری چند معیاره, انتخاب همسر, سیستم پشتیبانی تصمیم, تصمیم گیری چند شاخصه

لینک کمکی