فایل word تجربه زنانه از جنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجربه زنانه از جنگ :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :32

هدف مقاله حاضر, بررسی زاویه ای از جنگ تحمیلی هشت ساله بین دو کشور ایران و عراق است که تا کنون کمتر بدان پرداخته شده است. در اینجا از زاویه تجارب زنانی جنگ را می بینیم که با جنگ مواجه شده, در اثر جنگ خانه و کاشانه خود را از دست داده اند, به کارهایی نظیر پرستاری و امدادگری, خبرنگاری, کمک های پشت جبهه و ... پرداخته؛ یا حتی در مواردی سلاح به دست گرفته و با دشمن جنگیده اند. تجربیات این زنان ذیل شش مفهوم دسته بندی شده است که عبارتند از؛ تجربه ازجاکندگی, انفجار در ساختار خانواده, تغییر در خویشتن زنانه, تجربه بدن زنانه, تعلیق و تجربه, بازجای گیری در زندگی روزمره. این کار با کمک بررسی و تحلیل حدود هجده خاطره از این زنان انجام شده و بر آن است که فایل word تجربه زنانه از جنگ, تجربه ای ویژه و در خور تامل بوده و دربردارنده ابعاد تازه ای از این پدیده اجتماعی است که کمتر مورد بازبینی واقع شده اند.
کلید واژه: تاریخ زنانه, تجربه زنانه, جنگ, ازجاکندگی, انفجار در ساختار خانواده, تغییر در خویشتن زنانه, بدن زنانه, تعلیق, بازجای گیری

لینک کمکی