فایل word ويژگي هاي رواني و جسماني زن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در اشعار احمد شاملو و خسرو و شيرين نظامي گنجوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ويژگي هاي رواني و جسماني زن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در اشعار احمد شاملو و خسرو و شيرين نظامي گنجوي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)

تعداد صفحات :26

بسیاری از شاعران در اشعار خود به نوعی به مقوله زن پرداخته و یا به آن اشاره ای داشته اند. طرز تلقی و نوع نگاه آنها به زن متاثر از دیدگاه عام تر جامعه نسبت به زن و نیز تجربیات شخصی ایست که این افراد در زندگی با آن مواجه بوده اند. در این مقاله نیز سعی شده است با بررسی توصیفات مربوط به زن در رابطه با مرد از منظر احمد شاملو و نظامی گنجوی, دو نگاه عام و متفاوت به نقش و ویژگی های زن را معرفی کنیم. نظامی در شعر خود اگرچه کوشیده است زن را از جایگاه فروتری که در جامعه آن زمان برایش درنظر گرفته می شد برهاند, با این وجود نتوانسته است از حصارهای گفتمان جامعه فراتر برود و با وجود توصیفات ناب و درخشان او باز هم زن شعر او صفات برتری جویانه ای را با خود دارد که حاکی از ضعف درونیش هستند. رابطه عاشقانه نیز در این شعر بر مبنای زیبایی های ظاهری عاشق و معشوق و دلبستگی و شیفتگی آنها به صورت و اندامی منحصر به فرد شکل می گیرد.در مقابل, زن شعر شاملو اگرچه به لحاظ ظاهری دارای آن صفات برجسته نمی باشد, ولی در نهایت روح بسیار بزرگی دارد, که او را در اوج گمنامی و معمولی بودن به سایر زنان و سایر انسان ها برتری می دهد. او نه فاتح جهان به زور قهر و ناز, که فاتح وجود انسان ها به واسطه فروتنی و انسانیت خود است. در اینجا رابطه عاشقانه نه پیامد میلی شورانگیز به وصال یک اسطوره زیبایی, که محصول همدلی و یگانگی دو انسان ظاهرا معمولی است که درون بسیار بزرگی دارند. در راستای انجام این تحقیق کتاب خسرو و شیرین نظامی و مجموعه اشعار احمد شاملو مطالعه شده و مقوله زن در این اشعار مورد تحلیل قرار گرفته است. اسناد دیگری نیز که به نوعی به این موضوع اشاره ای داشته اند در فرآیند تحقیق به کار گرفته شده اند.
کلید واژه: نظامی, شاملو, زن, نگاه به زن, ویژگی جسمانی, ویژگی روانی, عشق, همدلی

لینک کمکی