فایل word معرفي يک مورد حاملگي موفقيت آميز در بيمار مبتلا به آرتريت تاکاياسو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي يک مورد حاملگي موفقيت آميز در بيمار مبتلا به آرتريت تاکاياسو :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي قم

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: آرتریت تاکایاسو یا به اصطلاح بیماری بدون نبض در زنان جوان بیشتر شیوع دارد. این بیماری, آرتریت التهابی مزمنی است که عروق بزرگ را درگیر می کند. این شکل آرتریت با آنژیوگرافی غیر طبیعی بخش فوقانی آئورت و شاخه های اصلی آن همراه است که سبب اختلال عروقی اندام فوقانی می شود هدف از این بررسی, گزارش یک مورد حاملگی موفقیت آمیز در بیمار مبتلا به آرتریت تاکایاسواست.معرفی مورد: بیمار خانم 36 ساله شکم دوم سزارین قبلی مبتلا به آرتریت تاکایاسو, تحت درمان با قرص پردنیزولون از 7 سال قبل, که پس از خروج دستگاه داخل رحمی به طور ناخواسته باردار شد. در سابقه بیمار, به جز آرتریت تاکایاسو, با درگیری عروق ساب کلاوین, سابقه مصرف ید رادیواکتیو به علت پرکاری تیروئید نیز ذکر می شود. بیمار در 8 هفته حاملگی مراجعه کرد. با توجه به نرمال بودن فونکسیون قلبی, ریوی و کلیوی بارداری را ادامه داد. بیمار در هفته 10 حاملگی به علت FNA (آسپیراسیون با سوزن ظریف) مشکوک ندول سرد تیروئید, تحت تیروئیدکتومی ساب توتال قرار گرفت و به علت هایپوتیروئیدی علاوه بر مصرف پردنیزولون, تیروکسین هم استفاده می کرد. در هفته 37 حاملگی, با توجه به کاهش مایع آمینوتیک و نمره بیوفیزیکال 10/8 تحت عمل سزارین با آنالژزی اپیدورال قرار گرفت.
کلید واژه: آرتریت تاکایاسو, آبستنی پر خطر, سندرم های قوس آئورت

لینک کمکی