فایل word عوامل کليدي موفقيت براي سازمان پليسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل کليدي موفقيت براي سازمان پليسي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه دانش انتظامي

تعداد صفحات :14

با توجه به شرایط بسیار متلاطم محیطی و افزایش پیچیدگی جرایم و گسترش جرایم سازمان یافته, بسیار واضح است که سازمان های پلیسی باید به طور مداوم به دنبال بهینه سازی سازمانی در راستای تطابق با محیط خود به منظور برقراری امنیت عمومی باشند.سازمان پلیسی برای انجام موفق رسالت اصلی خود در یک محیط بسیار پیچیده با تغییرات مستمر و غیرقابل پیش بینی, نیازمند ویژگی ها و قابلیت های ویژه ای است که به وسیله آن ها بتواند واکنش سریع و موثر نسبت به تغییرات و ... داشته باشد.هدف این مقاله ارایه لیستی از کلیدی موفقیت برای سازمان های پلیسی بر اساس بررسی منظم ادبیات سازمان های موفق و تلفیق آن ها با مفاهیم و نیازمندی های عرصه امنیت و پلیس است. این مقاله تلاش دارد برخی از روش های رایج به منظور تعیین و بررسی سازمان موفق را برای بسط و توسعه یک مدل مفهومی از سازمان موفق پلیسی ارایه دهد.در این مقاله پس از بررسی رویکردهای موجود برای تعیین سازمان توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز برای آن به منظور انجام موفق رسالت خود بررسی می شود.
کلید واژه: عوامل کلیدی موفقیت, سازمان پلیسی, رسالت سازمان پلیسی, سازمان موفق پلیسی, توانمندی ها و شایستگی های مورد نیاز سازمان پلیسی

لینک کمکی