فایل word هامارتوم هيپوتالاموس و خون ريزي واژينال در يک دختر 18 ماهه (گزارش يک مورد و بررسي متون)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هامارتوم هيپوتالاموس و خون ريزي واژينال در يک دختر 18 ماهه (گزارش يک مورد و بررسي متون) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

تعداد صفحات :5

بلوغ زودرس به صورت شروع بلوغ واقعی قبل از 8 سالگی در دخترها و قبل از 9 سالگی در پسرها تعریف می شود. بلوغ زودرس مرکزی در مواردی ممکن است تنها تظاهر یک تومور مغزی باشد. هامارتوم هیپوتالاموس یک مالفورماسیون مادرزادی به صورت توده نابجایی از بافت عصبی متصل به کف بطن سوم و حاوی نورون های ترشح کننده GnRH )هورمون آزاد کننده گنادوتروپین( است که یکی از علل کاملا شناخته شده بلوغ زودرس مرکزی و در برخی موارد تشنج ژلاستیک می باشد. ظهور علایم بلوغ در سنین پایین و معمولا قبل از دو سالگی مطرح کننده بلوغ زودرس مرکزی ناشی از هامارتوم هیپوتالاموس می باشد.MRI روش تصویربرداری انتخابی در تشخیص بلوغ زودرس مرکزی می باشد. علایم بلوغ زودرس را می توان با آگونیست LHRH )هورمون آزاد کننده (LH درمان نمود و به جز موارد استثنایی همچون تشنج های غیر قابل کنترل, نباید هامارتوم هیپوتالاموس را از طریق جراحی برداشت. در اینجا دختری معرفی می شود که دچار هاماتوم هیپوتالاموس بود و در 18 ماهگی با خون ریزی واژینال در زمینه بلوغ زودرس مرکزی مراجعه نموده است.
کلید واژه: هامارتوم هیپوتالاموس, بلوغ زودرس مرکزی

لینک کمکی