فایل word گزارش يک مورد خودکشي به روش غيرمعمول و روش جراحي پيشنهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش يک مورد خودکشي به روش غيرمعمول و روش جراحي پيشنهادي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

تعداد صفحات :5

آسیب های سوراخ کننده جمجمه بیشتر در اثر حوادث ترافیکی اتفاق می افتند. این قبیل آسیب ها به قصد خودکشی توسط میخ به ندرت گزارش شده است.مورد گزارشی مردی 50 ساله است که با کوبیدن میخ 20 سانتی متری توسط آجر از طریق خط میانی جمجمه به داخل سینوس سازیتال فوقانی و مغز اقدام به خودکشی نموده است. کرانیوتومی شبه جزیره ای توسط مولف برای جراحی این موارد پیشنهاد می شود.
کلید واژه: آسیب سوراخ کننده جمجمه, میخ, سینوس سازیتال فوقانی, کرانیوتومی شبه جزیره ای

لینک کمکی