فایل word تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران

چکیده    
اهمیت موضوع    
مفاهیم ارزش افزوده (VA)    
شاخصهای سنجش عملکرد     
معیارهای مالی سنتی     
ب : معیارهای مالی نوین    
1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    
کاربرد های ارزش افزوده اقتصادی     
2- ارزش افزوده بازار (MVA)    
3-  ارزش افزوده نقدی (CVA)     
4-  ارزش افزوده سهام دار (SVA)     
1300- برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1310- الزامات برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1311- ارزیابی های درون سازمانی    
1312- ارزیابی های برون سازمانی    
1320- گزارش برنامه کنترل کیفیت و بهبود    
1322- گزارش عدم رعایت    
تشریح شاخصهای ارزیابی عملکرد حسابداران    
معرفی مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) و مدل سرآمدی(EFQM)    
کارت امتیازی متوازن(BSC):    
مدل سرآمدی(EFQM)    
از مدل سرآمدی به کارت امتیازی متوازن    
از مدل کارت امتیازی متوازن به سمت مدل سرآمدی    
یک مطالعه موردی    
الف – مشکلات شرکت IR    
ب- مطالعه IR در مورد شرکتهای دیگر    
نتیجه‌گیری    
روشهای محاسبه    
1دلایل سنجش عملکرد    
2برنامه ریزی راهبردی و شاخص های عملکرد    
3انواع شاخص های عملکرد    
2-3شاخص های ورودی    
4_3شاخص های اثر بخشی    
5_3شاخص های خدماتی    
6_3 شاخص های اثر بخشی هزینه ها    
7_3 شاخص های توضیحی    
4سلسله مراتب شاخص ها    
5توالی شاخص ها    
6معایب شاخص های عملکردی    
7ارتباط مدیریت نتایج و سنجش عملکرد    
8سیستم سنجش عملکرد و مراحل آن    
1-8تقویت مشارکت و ارتباط درون سازمانی وبرون سازمان1    
2-8انتخاب شاخص های عملکرد و معیارهای آن    
3-8تعریف شاخص ها    
84ویژگی های شاخص عملکرد    
5_8گرداوری داده ها    
2_5_8ابزارهای گرداوری داده ها    
6_8  .شناسایی فرصت های بهبود    
7_8تعیین اهداف عملکرد    
8_8 تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد    
9-8استفاده از شاخص عملکرد به عنوان ابزار مدیریتی    
10-8گزارش عملکرد    
بحث و نتیجه گیری    
فواید و مزایای نظام ارزشیابی عملکرد    
اهداف و مقاصد ارزیابی عملکرد    
ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد    
تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی    
انتخاب معیار    
کمیت و کیفیت    
ویژگی‌های یک معیار خوب     
نحوه محاسبه ارزیابی عملکرد    
جمع‌آوری‌ اطلاعات    
منابع اطلاعات    
تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی عملکرد    
بهبود نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد    
چالش‌ها و مشکلات پیش روی ارزیابی عملکرد    
نتیجه گیری     
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word تحقيق معرفي شاخص هاي ارزيابي عملکرد حسابداران

1- Wongrassamee S. , Gardiner P.D and Simmons J.E.L. Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard And The EFQM Excellence Model; Measuring Business Excellence ; 2003,VOL 7 , No.1 – Page 14-28    

2- Johnson S. EFQM And Balanced Scorecard For Improving Organizational Performance , Inland Revenue , A Reaserch Report , April 2003

-3 بهبود عملکرد با استفاده از سیستم پاداش دهی BSC محور ( کارت امتیازی متوازن) براساس مطالعه موردی در بلژیک , صدوقیان محمد رضا و شکری مهدی – ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق- خرداد و تیر 1384

-4 نجمی , منوچهر وسیروس حسینی, مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل ( براساس ویریش سال 2003 میلادی) انتشارات روناس

5- Anderse , H.V , Lawric , G.& Shulver M,The Blanced Scorecard Vs. The EFQM Business Excellence Model – 2GC Working Paper , June 2000    

6- Lamotte G. Are The Blanced Scorecard And The EFQM Excellence Model Mutually Exclusive Or Do They Work Together To Bring Added Value To A Company , EFQM , Brussels , 2000

چکیده

رشد و توسعه اقتصاد, افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت, امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند, لذا این مسئولیت را به مدیران محول می کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتیکه اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد, این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره در صدد تأمین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد. از این رو انتخاب معیاری مناسب به منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است, از مهمتریت راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به تبع آن تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی است

با توجه به اینکه سهام داران و اعتباردهندگان, منابع مالی محدود خود را به بنگاههای اقتصادی تخصیص می دهند, ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود, امری مهم و حیاتی به شمار می آید. ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی, نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست که در دو مجموعه شاخص های مالی و غیرمالی طبقه بندی می شود. برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند, عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI), سود باقیمانده (RI), نرخ بازده فروش (ROS), ارزش افزوده اقتصادی (EVA), ارزش افزوده بازار (MVA) و شاخص جامع سنجش عملکرد(BSC). دو معیار اخیر از مهمترین شاخص های سنجش عملکرد تلقی می شود. شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش, در فرایند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاههای اقتصادی, در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی, از کاربرد بیشتری برخوردار است که در قضاوت آگاهانه و پایدار, سودمندتر است. زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی به شمار آمده و مفهوم عینی به کسب و کار و مدیریت داده است. ارزیابی عملکرد, فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است. این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب تر می شود, چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه, نگاهی به آینده دارد تا به بیشینه کردن ارزش ها کمک کند

اهمیت موضوع

ارزش و ارزش آفرینی اندیسه جدید فعالان اقتصادی است که در چارچوب آن, وظایف مدیریت شکل گرفته و معنای جدید یافته است. کسب و کار مبتنی بر ارزش, ارزش آفرینی تلقی می گردد. به طوریکه فعالیت اقتصادی بنگاههای کسب و کار بدون اندیشه و عمل زایش ارزش, استمرار نخواهد داشت. مدیریت مبتنی بر ارزش(VBM) نیز تفکر جدیدی است که فرایندی پویا بوده و در زنجیره ارزش معنی و اجرا می شود

یکی از ویژگی های مهم مقیاسهای عملکرد ارزش افزوده این است که به طور مستقیم به فنون بودجه بندی سرمایه ای مرتبط هستند که در تأمین مالی شرکت ها مورزد استفاده قرار می گیرند. مخصوصاً سود اقتصادی را که قابل مقایسه با فنون ارزش فعلی خالص است و در بودجه بندی سرمایه ای مؤسسات مورد استفاده قرار می گیرد, در نظر می گیرند. مقیاسهای ارزش افزوده اساساً برای اندهزه گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است, مورد استفاده قرار می گیرند. این مقیاسها همچنین توسط تحلیل گران اوراق بهادار نیز بکار گرفته می شوند, زیرا اعتقاد بر این است که عملکرد مدیریت می تواند در بازدهی سهام شرکت ها انعکاس یابد

 مفاهیم ارزش افزوده (VA)

ارزش افزوده ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها و کار با ابزار مختلف ایجاد می شود. ارزش افزوده, در حقیقت ارزش اضافه شده به فعالیت های قبلی (ورودیها), یا ارزش نهایی تولید پس از کسر ارزش کالاها و خدمات واسطه ای است. کاربرد ارزش افزوده را می توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد

کاربرد اقتصادی : شناخت توانمندیهای اقتصادی بنگاهها؛ نظیر بهره وری در استفاده از منابع و عوامل تولید

کاربرد مدیریتی : شناخت توانمندیها و کارکرد های منابع انسانی؛ نظیر نیروی کار تولید به منظور سنجش عملکرد

کاربرد حسابداری : تحلیل مالی منطقی و سودمند از وضعیت و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی در مقایسه با سود حسابداری

ارزش افزوده به دو طریق زیر قابل محاسبه می باشد

الف : محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات (روش تفریق)

ارزش معاملات واسطه ای – ارزش معاملات نهایی = ارزش افزوده

ارزش کالاها و خدمات واسطه ای و مواد اولیه – ارزش کالا و خدمات تولید شده = ارزش افزوده

ب : محاسبه ارزش افزوده بر اساس دریافتی عوامل تولید (روش جمع)

استهلاک سرمایه + سود + بهره + اجاره + حقوق و دستمزد = ارزش افزوده

شاخصهای سنجش عملکرد

معیارهای سنجش عملکرد جز اصلی سیستم های کنترلی مدیریت است. برنامه ریزی خوب و تصمیم های کنترلی, نیازمند چگونگی عملکرد واحدهاست. مدیریت سطح بالا باید مدیرین و کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمان  تحریک نماید. ارزیابی عملکرد و پاداش ها, عناصر کلیدی در جهت تحریک مدیران است. ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی, پیش نیازی در جهت تخصیص منابع است و مقایسه مبالغ پیش بینی و واقعی, رهنمودی در جهت تخصیصهای آتی به شمار می آیند. ارزیابی عملکرد, مدیران سطح بالا را در تصمیم گیری در مورد حقوق, پاداش, ارزیابی های آتی و شاخص های توسعه کمک می کند. این معیار ها را می توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته بندی کرد

 معیارهای مالی سنتی

1-  بازده سرمایه گذاری : یک معیار حسابداری مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری (درآمد, هزینه و سرمایه گذاری) می باشد

متوسط سرمایه گذاری / سود عملیاتی = ROI

سرمایه گذاری / سود = درآمد/ سود * سرمایه گذاری/ درآمد = ROI

بازده سرمایه گذاری نشان می دهد که مدیر می تواند با کاهش سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش داراییهای بلا استفاده

2-  سود باقیمانده : عبارتست از

بازده مورد انتظار سرمایه گذاری – سود عملیاتی = سود باقیمانده

(سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار) – سود عملیاتی = سود باقیمانده

3- بازده فروش : بازده فروش یکی از اجزای بازده سرمایه گذاری در روش تحلیلی سودآوری دوپونت است :                                                                      درآمد فروش / سود عملیاتی = ROS

4- سود هر سهم : سود هر سهم نشان می دهد که به ازای هر سهم, چه میزان عایدی به دست آمده است و هرچه نتیجه نسبت بیشتر باشد, گویای عملکرد مطلوب شرکت می باشد. از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی), ارزش سهام در آینده نیز معلوم می گردد

تعداد سهام عادی / سود خالص = EPS

5- قیمت به سود هر سهم : شاخص سنجش عملکرد در بازار سرمایه است و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی, به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده است. هر چه نسبت بالا باشد, گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است

Pf = P.E * سود هر سهم / قیمت معاملاتی هر سهم  = P / EPS

     6- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری, بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به شرح ذیل است

ROE = NI / Equity = NI / Sale * Sale / Asset * Asset / Equity

NI : سود خالص

Sale : فروش

Asset : ارزش دفتری داراییها

Equity : ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیم های مرتبط با تحصیل داراییها, خرید, جنبه های اعتباری, مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند, مناسب است

بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد, مدیر تمایل پیدا می کند که به گونه ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام, بکارگیری این معیار با کاستی هایی بدین شرح همراه است

1) با توجه به توانایی مدیریت در بکارگیری روشهای مختلف حسابداری, مدیریت می تواند به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری, سود شرکت را دستخوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازد

2) در محاسبه این نسبت, هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته می شود, حال آنکه این منبع گرانترین منبع تأمین منبع مالی است

3) مدیران قادرند بدون هیچگونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام یا بدهی, این نسبت را فزونی بخشند

لینک کمکی