فایل word مقاله حجاب در اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله حجاب در اسلام دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله حجاب در اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله حجاب در اسلام

چـکیده  
مقدمه  
مفهوم شناسی  
مفهوم لغوی حجاب  
مفهوم اصطلاحی حجاب  
حجاب در ایران و روم باستان  
در کتاب تاریخ تمدن می خوانیم:  
پوشش زنان عرب قبل از اسلام  
حجاب در قرآن  
تاریخ نزول سوره احزاب و نور  
شواهد روایی  
زمان بر قراری ارتباط میان اسلام و ایران و روم  
شواهدی متعارض  
پرده نشینی  
نتیجه گیری  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله حجاب در اسلام

1 کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن

2 ویل دورانت, تاریخ تمدن, ج 4, ص 282

3 مرتضی مطهری, مجموعه آثار, ج 19, ص 386 ـ 391

4 محمد ابن درید, جمهره اللغه, ذیل واژه حجب

5 احمد فیومی, مصباح المنیر, واژه حجب: (حجبه حجبا من باب قتل منعه و منه قیل للستر حجاب لانه یمنع المشاهده و قیل للبواب حاجب لانه یمنع من الدخول و الاصل فی الحجاب جسم حائل بین جسدین و قد استعمل فی المعانی; .)

6 مرتضی مطهری, همان, ج 19, ص 430ـ 429

7 ابوالقاسم راغب اصفهانی, مفردات راغب, ذیل ماده (حجب)

8 مرتضی مطهری, همان, ج 19, ص 430

9 ر.ک:علی اکبر دهخدا, لغتنامه دهخدا, ذیل واژه حجاب

10 ر.ک: حسن نجفی, جواهر الکلام, ج 8, ص 162ـ175

11 همان, ج 29, ص 75ـ80

12 مرتضی مطهری, همان, ج 19, ص 430ـ431

13 محمد علی ایازی, فقه پژوهی قرآنی, ص 192ـ194

14 ویل دورانت, همان, ج 1, ص 433ـ444 و نیز ر.ک: مرتضی مطهری, همان, ج 19, ص 385ـ391

15 مرتضی مطهری, همان, ج 19, ص 390

16 احزاب, آیه های 32 ـ 33

17 همان, آیه 59

چـکیده

حجاب به معنای پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم از احکام ضروری دین اسلام است. در ادیان الهی دیگر از جمله آئین زرتشت, یهود و مسیحیت نیز این حکم با تفاوتهایی وجود دارد. در سرزمینی که اسلام در آن ظهور کرد زنان با صورتی گشاده و گریبانی چاک در معابر آمد و شد می کردند. برخی نویسندگان چنین اظهار نظر کرده اند که پوشش اسلامی نتیجه تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان و رومیان است و در نتیجه, اسلام نسبت به چگونگی حضور زن در برابر نامحرم قانونی خاص ندارد و آن چه امروز به صورت دستوری شرعی در آمده, مستندی شرعی ندارد. این مقاله به تحقیق درباره صحت و سقم این نظر می پردازد


مقدمه

صرف نظر از مباحثی چون ادله حجاب, محدوده حجاب اسلامی, فلسفه آن و مباحث دیگر, یکی از مباحث لازم در این باره, بررسی پیشینه این حکم است; به این معنا که آیا اسلام خود قانون و دستور خاصی برای پوشش زنان در برابر مردان نامحرم ارائه داده است یا نه, رسم موجود بین بانوان مسلمان ریشه ای دیرینه دارد؟ ضرورت طرح این بحث از آن جا ناشی می شود که برخی مدعی شده اند: (ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب در قلمرو اسلام شد) و معتقدند که (حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان, پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد). برخی دیگر نیز گفته اند: (حجاب از ملل غیر مسلمان روم و ایران به جهان اسلام وارد شده است). این مقاله در صدد کشف اثبات این مسئله است

مفهوم شناسی

قبل از ورود به بحث لازم است معنای واژه حجاب و مقصود از حجاب بیان شود

مفهوم لغوی حجاب

به گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدی و به معنای در پرده قرار دادن به کار می رود. ابن درید می گوید: (حجبت الشی . .. اذا سترته, و الحجاب: السِّتر;, احتجبت الشمس فی السحاب اذا تستترت فیه.4 حجاب, پوششی است که روی شی را فرا می گیرد و حجاب یعنی پرده;, زمانی که خورشید در ابر فرو می رود عرب می گوید: احتجبت الشمس فی السحاب). فیومی این واژه را چنین توضیح می دهد

حجب فعلی متعدی است و به معنای مانع شدن به کار می رود. به پرده, حجاب می گویند, زیرا مانع از دیدن است, و به دربان, حاجب گفته می شود, زیرا وی مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانی اطلاق می گردد, ولی برخی مواقع به موانع معنوی نیز حجاب گفته می شود

از گفتار اهل لغت می توان نتیجه گرفت که در زبان عرب, حجاب به پوششی گفته می شود که مانع از دیدن شیئی پوشانده شده می شود. شهید مطهری نتیجه تحقیقات لغوی خود را درباره این واژه, چنین بیان می کند

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب, بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست; آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد

 این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای خاصی پیدا نکرده است.7 شهید مطهری می فرماید

در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند: (حتی توارت بالحجاب) یعنی تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد. تعبیر حجاب با همین معنا در آیه 51 سوره شوری و نیز در آیه 53 سوره احزاب به کار برده شده است; . در دستوری که امیر المومنین(علیه السلام) به مالک اشتر نوشته است می فرماید: (فلا تطولن احتجابک عن رعیتک) یعنی در میان مردم باش کمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان کن. حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار ده

مفهوم اصطلاحی حجاب

حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم, اصطلاح خاصی دارد9اما در مسئله مورد بحث این نوشتار که مسئله ای فقهی است دارای معنای خاصی نیست. این واژه در فقه در معنای لغوی خود که همان پرده حائل میان دو چیز باشد به کار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده بود. در دوران متأخر این واژه معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرده و به پوشش خاص زنان اطلاق شده است. شهید مطهری در این باره می فرماید

استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه ستر که به معنی پوشش است به کار می رفته است. فقها چه در کتاب الصلوه10 و چه در کتاب النکاح11 که متعرض این مطلب شده اند کلمه ستر را به کار برده اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار می بردیم, زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت حجاب, پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد. آیات مربوطه همین معنی را ذکر می کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است; در آیات مربوطه, لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتی که در این باره هست چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب حدود پوشش و تماس های زن و مرد را ذکر کرده است بدون آن که کلمه حجاب را به کار برده باشد. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است مربوط است به زنان پیغمبر اسلام

معنای اصطلاحی جدید این واژه, عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه گری و خود نمایی بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنای اصطلاحی مورد نظر است, نه پرده نشینی زنان. تردیدی نیست که حجاب در این اندازه یکی از احکام مشترک ادیان ابراهیمی و از احکام ضروری اسلام بوده و همه طوایف اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند

حجاب در ایران و روم باستان

در کتاب تاریخ تمدن می خوانیم

پس از داریوش مقام زن خصوصاً در طبقه ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند, ولی در مورد زنان دیگر گوشه نشینی زمان حیض که بر ایشان واجب بود رفته رفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعی شان را فرا گرفت; . زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان آمیزش کنند. زنان شوهر دار حق نداشتند هیچ مردی را و لو پدر یا برادرشان باشد ببینند در نقشهایی که از ایران باستان بر جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد

شهید مطهری از سخنان جواهر لعل نهرو چنین استنباط می کند که او معتقد است که (رومیان نیز (شاید تحت تأثیر قوم یهود) حجاب داشته اند و رسم حرم سراداری نیز از روم و ایران به دربار خلفای اسلامی راه یافت)

پوشش زنان عرب قبل از اسلام

 شواهد متعددی از قرآن حاکی از این نکته است که در جامعه عرب قبل از اسلام زنان برای حضور در اجتماع از پوشش مناسب و مطلوبی برخوردار نبودند. به همین دلیل همسران پیامبر ـ صلوات اللّه و سلامه علیه و آله ـ از متابعت آن الگو منع می شوند

یا نِسَا النَّبِی لَسْتُنَّ کَأَحَد مِّنَ النِّسَا إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا* وَقَرْنَ فِی بُیوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیهِ الْأُولَی; ای همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر ]نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آن که در دلش بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید. و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار مکنید

دستورهای اصلاحی اسلام نسبت به پوشش زنان نیز حاکی از برخی نقص ها و کاستی ها در پوشش زنان آن دوره و فاصله آن با پوشش مورد سفارش اسلام است

یا أَیهَا النَّبِی قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَا الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَن یعْرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا;17 ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند این برای آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیک تر است و خدا آمرزنده مهربان است. همین نکته, از آیات سوره نور نیز که درباره آن ها بحث خواهد شد, فهمیده می شود. شأن نزول آیه 30 سوره نور اشاره ای به کیفیت پوشش قبل از دستور حجاب دارد. در این شأن نزول آمده است (کان النسا یتقنعن خلف آذانهن; زنان دنباله مقنعه خود را به پشت گوش های خود می انداختند) بنا بر این, گلو و بنا گوش آن ها هویدا بود. تاریخ پژوهان نیز این نکته را که زنان جزیره العرب از حجاب مناسبی برخوردار نبودند, تأیید می کنند

اکنون سخن در این است که این وضعیت به دنبال وضع قانون اسلامی مبنی بر ضرورت حجاب بر هم خورد

حجاب در قرآن

 

لینک کمکی