فایل word بررسی نشانه شناسی در فرایند بازیگری

ن مقاله سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهید:1.درام، برای انتقال پیامهایش از چه نشانه هایی استفاده میكند و تماشاگران چگونه معناهای آن را در می یابند؟2.نشانه شناسی چه علمی است و الگوهای كنشی كدامند؟3.چگونه میتوان به یك ساختار سه بعدی از كنش دست یافت؟4.و در آخر، تاویل چیست و تاویل كنش به چه شكل صورت می پذیرد؟در این پژوهش با روش مقایسه نظریه ها و تعمیم آنها به ساختار مختصات سه بعدی كنش دست یافته ام كه امیدوارم قابل استفاده كارگردانان،‌ بازیگران و علاقمندان در درك بهتر من و اجرای تئاتری باشد. نشانه چیست؟«به گفته امربتو اكو «نشانه تمامی آن چیزهایی است

فایل word نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان

ان که آینده حیات بشر و زیست کره را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سال های قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالق

فایل word مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR)

ن میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها   ارزش گذاری SDR   چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو   ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول   انتخاب ارزهای داخل سبد   وزن ارزهای موجود در سبد SDR در زمان های مختلف   اجرای عملی روش مبتنی بر واحد پول جهت ارزیابی SDR   مبنای تعیین وزن واحدهای پولی موجود در سبد SDR و ارزیابی سبد   سبد SDR پیشنهادی برای سالهای 5-‏2001‏‏   محاسبه میزان هر یک از ارزهای موجود در سبد SDR (سبد تجدید نظر شده)   تعیین نرخ بهره SDR   تصمیمات پیشنهاد شده برای تعیین سبد SDR   ارزش گذاری SDR در 31 مه 2000   ماخذ:   ماخذ 1- International Monetary Fund,