فایل word زندگینامه و آثار اخوان ثالث

» بود.در اینجا لازم می‌بینم از آقای «زاور» كه زمینه‌ی این مطالعه را فراهم نمودند، تشكر و قدردانی كنم. مقدمهموضوع مورد تحقی «مهدی اخوان ثالث» (م.امید) بود. شاعری كه در عنفوان جوانی یكی از برجستگان ادب فارسی بود. او شاعری نوپرداز بود. ولی به قول خودش «سوار بر مركب شهر كهن» بود. سبك او سبك خراسانی بود. نسبت به شعر كلاسیك اهمیّت ویژه‌ای قائل بود.آثاری به نظم و نثر از این شاعر به جا مانده است. مثل «زمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا ...» و آثاری به نثر مثل كتاب قدمایی قوالب دیگر و ...» این شاعر بزرگ معاصر در شهریور 1369 دار فانی

فایل word اثرات سه اسانس گياهي روي فعاليت هاي زيستي سوسک چهار نقطه اي حبوبات Callosobruchus (maculates F. (Coleoptera: Bruchidae

س، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايرانتعداد صفحات :10به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در شرایط دمایی 30±2 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60±5 درصد و تاریکی انجام شد. از هر اسانس گیاهی 6 غلظت در 6 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. با افزا

فایل word نقش معادن طلا در توسعه اقتصادي- اجتماعي روستاهاي همجوار

س، همایش یا نشریه : روستا و توسعهتعداد صفحات :24هر روستا به عنوان یك واحد جغرافیایی، ظرفی است كه اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است. انسان ها و مسایل اجتماعی و اقتصادی آنها را نباید جدا از محیط جغرافیایی شان كه متاثر از آنند در نظر گرفت. می توان گفت بیش از پنجاه درصد درآمد روستاییان از طریق فعالیت های كشاورزی تامین می شود. ولی در كنار آن، معیشت بر اساس فعالیت های دیگری همچون: استخراج معدن نیز استوار است. در این مقاله كه حاصل پژوهشی میان رشته ای است، ارتباط تشكیل روستا و وجود معدن طلا از دو دیدگاه 1- زمان شكل گیری روستا و معدن، و 2- از لحاظ رونق اقتصادی- اجتماعی