فایل word بررسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه:
   تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته, شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد, تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه, با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد کسب شده نسبت داد.»
به همین دلیل از تکالیف خانه به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده می گردد و تکلیف خانه به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق می شود که در یادگیری های کلاسی جهت انجام دادن در خارج از کلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود.
تاکنون صدها تحقیق در مورد تکلیف خانه و نقش آن در موفقیت های تحصیلی انجام شده است. برای نمونه قدمت این تحقیقات به نود سال پیش می رسد و آنها در مجموع تکلیف را جز جدایی ناپذیر یادگیری می دانند. مطالعات نظرات معلمین, محصلین و والدین متخصصین در سالهای اخیر نشان می دهد که همگی معتقدند که تکلیف شب دانش آموزان را در کسب نمرات بهتر یاری می‌نماید. از جمله متخصصینی که انجام تکالیف درسی را مفید می داند دکتر علی اکبر سیف می باشد وی در مورد اهمیت و نقش تکلیف در تحقق یادگیری معتقد است:
1-    «بخش عهده یادگیری باید در کلاس انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد. در شرایطی, توضیحاتی که در کلاس داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت می کند, اما برای بعضی دیگر ممکن است چنین نباشد و لذا به تمرین ومرور بیشتری نیاز داشته باشند, در این صورت می توان با تعیین تکالیفی مناسب با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد» (سیف, 1374)
تکلیف شب از وظایفی است که از تاسیس مدارس همگانی عمدتاً به منظور تکمیل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسیله ای در دستیابی به اهداف دیگر آموزش و پروش مانند عادت به کار مستقل, رشد, مسئولیت, عادت به مطالعه برای دانش آموزان در کشورها معمول بوده است.فهرست مطالب

فصل اول   
مقدمه    1
بیان مسئله    7
ضرورت و اهمیت پژوهش    10
متغیرهای پژوهش    13
تعریف عملیاتی متغیرها    14
فرضیه های تحقیق    15
فصل دوم   
مقدمه    18
قوانین یادگیری از نظر روانشناسان    21
تاثیر تکلیف در یادگیری    23
آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟    24
ملاک های تعیین تکلیف شب    26
تناسب نوع تکلیف با نوع درس    28
جایگاه تکلیف    28
تصحیح تکلیف    29
تشریح اهداف تکلیف    30
فواید و مضرات تکلیف    30
اهداف تکلیف    31
انواع  تکلیف    32
حجم تکلیف    33
رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها    35
تاریخچه تکلیف شب در جهان    36
تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری    38
اثرات تکلیف شب    40
نظریات مختلف درباره تکلیف شب    41
تاریخچه تکلیف شب    44
تحقیقات انجام شده در ایران    52
فصل سوم   
روش تحقیق    56
نوع تحقیق    56
جامعه آماری    57
نمونه آماری    57
روش نمونه گیری    57
ابزار تحقیق    57
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   
فصل چهارم   
الف- آمار توصیفی    61
مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه, جنسیت و منطقه جغرافیایی     61
بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن    62
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک    101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو    101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه    101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار    101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج    101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش    101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت    101-63
تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال    101
آمار استنباطی    105
بحث و نتیجه گیری    109
فصل پنجم   
خلاصه پژوهش    112
عنوان و اهداف پژوهش    112
فرضیه های پژوهش    112
نوع پژوهش    114
پیشنهادات    115
محدودیت ها و موانع    116
پیوست ها   
منابع و مأخذ    119
فهرست جداول    121
نمونه فرم پرسشنامه    124


منابع و مآخذ
1-    تکلیف شب  از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت, معاونت آموزشی اداره کل سال 1372
2-     نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند شماره 124
3-     رشد معلم, سال دهم, چاپ 1370 – شماره 1
4-    فصلنامه تعلیم و تربیت, سال دهم, شماره 2 تابستان 73 شماره مسلسل 38
5-    پیوند, نشریه ماهانه تربیتی و پرورشی چاپ 1370 – نگرش دوباره به مشق‌های شب یا تکالیف درسی
6-    توکلی, مهین, تکلیف شب از دیدگاه تحقیقات تربیتی
7-    فصل نامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 25 بهار 1370
8-    ماهنامه تربیت , سال دهم, شماره نهم
9-     مجله پیوند, دکتر زهرا بازرگان, سال 1370 شماره 147
10- سیف, علی اکبر (مترجم) – مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ج 1
11- ماهنامه آموزشی و تربیتی پیوند, شماره 150 سال 1371
12- ماری آن دویل ترجمه حقیقی, قزوینی فاطمه, تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری
13- ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند شماره 152 سال 1370
14- رشید پور, احسان, معنی دار کردن تکالیف برای دانش آموزان
15- رشد آموزش ابتدائی اسفند ماه 1377 شماره 14
16- روزنامه سلام, سال هفتم چاپ 1376 شماره 1942
17- نامعلی, علی محمد, روانشناسی آموزش خواندن
18- ماری ان دویل تیس باربر, تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری, ترجمه فاطمه فقیهی, تهران, مرکز تحقیقات آموزش.

لینک کمکی