فایل word بررسی ارتباط بین ورزش با افسردگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی ارتباط بین ورزش با افسردگی دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی ارتباط بین ورزش با افسردگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

«مقدمه»

تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش به شکلهای مختلف از همن زمانی که روانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت, بوجود آمده است. نخستین مطالعه ثبت شده در روانشناسی ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تریپلیت  (1898) آنچه را که به عنوان نخستین آزمایش در روانشناسی اجتماعی و نخستین آزمایش در روانشناسی ورزش ذکر می‌شود را انجام داد.
تریپلیت پدیده تسهیل اجتماعی (به طور مفصل در فصل 6 مورد بحث قرار می‌گیرد) را مورد بررسی قرار داد. او ثابت کرد که دوچرخه سواران تمایل دارند وقتی با شخص دیگری مسابقه می دهند نسبت به زمانی که به تنهایی دوچرخه سواری می‌کنند, سریعتر برانند. اما تریپلیت پژوهش مربوط به ورزش را بیشتر دنبال نکرد وتا 1920 که اصول روانشناسی ورزش به طور رسمی به ثبت رسید, کاری در این مورد انجام نگرفت.
در 1925 کلیمن گریفث  آزمایشگاه پژوهشی ورزش را در دانشگاه الینوئز تاسیس کرد. گریفث, که روانشناسی ورزش را تثبیت کرد و کرسی دانشگاهی برای آن بوجود آورد, دو کتاب درسی مهم را نیز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تیمهای حرفه ای ورزشی به کار خود ادامه داد, به همین دلیل اغلب به «پدر روانشناسی ورزش» معروف است. اما روند اولیه روانشناسی ورزش بسیار کند بود و آزمایشگاه پژوهشی ورزش در 1932 به دلیل فقدان بودجه تعطیل شد.
(جارویس, 1380, ص15)
بین 1930 و 1960 (حداقل در جهان غرب) فعالیتهای اندکی در رشته روانشناسی ورزشی انجام گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روانشناسی ورزش به طور رسمی مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. البته بدستآوردن اطلاعات صحیح راجع به عملکرد روانشناسی ورزش شوروی در دوره جنگ سرد دشوار است, اما عموماً باور بر این است که, در خلال بازیهای المپیک ملبورن  (1960) تیمهای اروپا شرقی برای تیم های ملی خود روانشناسان ورزشی استخدام کردند (کریمرواسکولی 1994).
مسلماً می دانیم که در اوایل 1970 تیمهای روسیه و آلمان غربی برای افزایش عملکرد ورزشکارانشان در رویدادهای بین المللی روانشناسان ورزشی استخدام کردند.
روانشناسی ورزشی در آمریکا از 1960 فعالیت مجدداش را شروع کرد و چند سال بعد در انگلیس و باقی کشورهای اروپایی شکل گرفت. این رشته به سرعت در جهان توسعه یافت و از جدیدترین اصولعلمی برخوردار گردید. جالب است که تا اخیراً مطالعه روانشناسی ورزش دقیقاً به جای قرار گرفتن در قملرو روانشناسی در حوزه علوم ورزشی قرار دسته بندی می شد. اما این موضوع به مرور تغییر مکان داد, به طوری که در 1986 انجمن روانشناسی شناخت و در 1993 جامعه روانشناختی انگلیس بخش روانشناسی تمرین و ورزش را تاسیس کرد.
(جارویس, 1380, ص16)
روانشناس ورزش چه کسی است؟


فهرست مطالب                                 

مقدمه   
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش    1
فصل اول
بخش اول: نقد عملکرد ورزشی    6
الف- عملکرد خوب و بد    7
ب- عملکرد خوب, باخت    7
ج- عملکرد ضعیف, برد    8
د- عملکرد ضعیف, باخت    8
بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی    10
کاهش انگیختگی/ فعال سازی    11
افزایش انگیختگی    12
بخش سوم: کنترل و هدایت انرژی    13
شناخت سطح انرژی    13
کنترل سطح انرژی    14
هدایت سطح انرژی    16
خلاصه    18
بخش چهارم: فنون آرمیدگی    18
فواید آرمیدگی چیست؟    19
فنون آرمیدگی    22
خلاصه    24
بخش پنجم: تمرین تجسمی    25
تمرین ذهنی برای اجرای بهتر    25
فنون تمرین ذهنی برای دو و میدانی    30
بخش ششم: تمرکز    30
تمرکز و توجه    33
نکته کلیدی    37
به سوی تمرکز بهتر    40
عوامل موثر در تمرکز    43
افزایش تمرکز    45
تمرین مرکزگرایی    46
بخش هفتم: اطمینان    47
اعتماد به نفس: عاملی مهم برای بهترین عملکرد ورزشی    47
نگرشها و اثراتشان روی اجرا    50
قرار گرفتن در چهارچوب صحیح ذهن    54
استفاده از خودگفتاری    55
خود انگاره    57
فنونی برای تکامل چهارچوب صحیح ذهن    58
فصل دوم
بخش اول: انگیزش و ورزش    62
دیدگاههای انسانی به انگیزش: تئوری نیازهای مازلو    63
تئوری انگیزه پیشرفت مک کلند و اتکینسون    66
ارزیابی تئوری FOS    67
بخش دوم: رویکردهای شناختی نسبت به انگیزش    68
اسناد    68
مدل اسناد وینر    69
ناامیدی آموخته شده و آموزش بازسازی اسناد    70
خودباوری    71
پژوهش معاصر روی انگیزه مشارکت ورزشی    73
فصل سوم
مقدمه: تنیدگی    75
بخش اول: تنیدگی و زندگی حرفه ای    77
بخش دوم: هزینه تنیدگی    78
تنیدگی خلبانهای خطوط تجاری    80
تنیدگی کارگران سکوهای صنایع تصفیه نفت و گاز    81
تنیدگی کارمندان مراکز هسته ای    82
بخش سوم: تنیدگی در پاره ای حرفه های پزشکی و پیراپزشکی    84
تنیدگی دندانپزشکان    84
تنیدگی پرستاران    85
تنیدگی مدیران موسسات    87
بخش چهارم: تعامل سیستمها و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به
تنیدگی    89
نقش هورمونها    89
محور هیپوفیز- غدد فوق کلیدی    89
مکانیزمهای تسریع کننده و بازدارنده ترشحات    90
بیماریهای تنیدگی    91
بخش پنجم: زنان در برابر تنیدگی    93
نشانگان تنیدگی زنان    93
تنیدگی زنان کارمند    96
بیماریهای تنیدگی ناشی از رویدادهای استثنایی, تهاجمهای عصر جدید و زندگی
در محیطهای افراطی    98
فصل چهارم
بخش اول: پیشگیری و درمان تنیدگی    102
شیوه های سنتی    103
شیوه های جدید    104
بخش دوم: درمانگریها و روشهای مبارزه علیه تنیدگی    107
تنش زدایی بدنی    108
تنش زدایی روانی    108
تنش زدایی با استفاده از ابزار فنی    109
روان درمانگری    109
بخش سوم: پیشگیری و درمان تنیدگی در موسسات    110
نتیجه    112
فصل پنجم
بخش اول: افسردگی در ایران    114
افسردگی در غرب    118
نقدی بر روانشناسی افسردگی غرب    134
فصل ششم
بخش اول: اعتماد به نفس    142
خودپنداره    143
خودپنداره آموختنی و قابل تغییرات    143
خویشتن‌داری و تاثیر آن بر اعتماد به نفس کودک    146
ظاهرسازی و پرورش خودپنداره غیرواقعی    148
روشهای تقویت خودپنداره کودک    149
بخش دوم: اهمیت و نقش بازی    152
بازی و رشد خود    153
انواع بازی    155
فصل هفتم
بخش اول: چگونه بر کم تحرکی غلبه کنیم    157
شیوه های تجربی برای رهایی از کم تحرکی    159
فصل هشتم
چگونه سلامتی به دست آورده خود را حفظ کنید    161
فصل نهم
درمان اختلالات روانی با ورزش    165
درمان استرس با یوگا    166
کلاشا- منبع استرس    169
میدان های انرژی در بدن    169
تحقیقات علمی یوگانیدرا    170
ساماسکاراها    171
غذا خوردن تحت استرس    173
مقابله با استرس با روش SIT    178
فصل دهم
پایان نامه    181
- بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی با عنوان شاغل و ارایه
الگوی بهینه ورزشی    182
- بررسی اثر ویتامینC,Eدر پیشگیری از ضعف سیستم‌ایمنی در ورزشکاران    192
- مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار
و غیر ورزشکار در شهر تهران    194

 

منابع فارسی

1- استورا, (1377), تنیدگی یا استرس (بیماری جدید تمدن), (مترجم دکتر پریرخ دادستان), تهران؛ رشد.
2- بلاک برن, ایوی. ام, (1380), مقابله با افسردگی و شیوه های درمان آن, (مترجم دکتر گیتی شمس), تهران؛ رشد.
3- جارویس, مت, (1380), روانشناسی ورزش, (مترجم نورعلی خواجوند), تهران؛ کوثر.
4- ساتیاناندا, سوامی, (1377), درمان استرس با یوگا, (مترجم جلال موسوی نسب), تهران, فراروان.
5- سلحشور, ماندانا, (1379), پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان, تهران؛ واژه آرا.
6- گراهام وینتر, کتی مارتین, (1379), راهنمای عملی روانشناسی ورزشی, (مترجم دکتر محمدکاظم واعظ موسوی), تهران؛ دانش افروز.
7- مایکنبام, دونالد, (1376), آموزش ایمن سازی در مقابل استرس, (مترجم سیروس مبینی), تهران, رشد.
 
8- مهربان شاهاندشتی, مجتبی, (1380), بررسی منشا اجتماعی افسردگی ایرانی, تهران؛ روزبهان.
9- دکتر صادفی, محمدرضا و دیگران, (1378), فصلنامه پژوهشهای روان شناختی, تهران؛ شماره 10, احمدی.
 
منابع پایان نامه ای
- رضوی- محمدحسین, (1381), بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی بانوان شاغل و ارایه الگوی بهینه ورزشی, دانشگاه مازندران, گروه تربیت بدنی.
- دکتر آقای علی نژاد, حمید و دیگران, (1381), بررسی اثر ویتامین E و C در پیشگیری از ضعف سیستم ایمنی در ورزشکاران, فصلنامه المپیک, سال نهم, پاییز و زمستان 1380.
- کارگر, زهرا و دیگران, (1381), مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار و غیرورزشکار در شهر تهران, فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی, سال دوم, شماره 4, زمستان 1381.
 
منابع اینترنتی با سایت Ebscohost
A: Academic Search Premier, Bonedensity and Deprission.
B: Zurich University Psychiatric Hospital, (2002), Cender Differences in Depression.
C: Forbes, Susan L, (2001), Gendering Corporate Welfare Practices, Brock University, Ontario, Canada.
D: Christopher, Sanders, (2000), Moderate Involve Ment in Sports is Related to Lower Depression Levels Among Adolescents, Academic Search Premier.

لینک کمکی