فایل word بررسی تاثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر آموزش بر روی آگاهی و نگرش بیماران هموفیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

زمینه پژوهش    3-1
مروری بر مطالعات    4-3
چارچوب پنداشتی    7-4
اهداف پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8-7
تعریف واژه ها     9-8
پیش فرضهای پژوهش    9
روش پژوهش     9
محیط پژوهش    10
جامعه پژوهش    10
نمونه پژوهش    10
مشخصات واحدهای مورد پژوهش    10
ابزارگردآوری داده ها     10
اعتبار علمی ابزار    10
اعتماد علمی ابزار    11
تجزیه و تحلیل داده ها     11
محدودیتهای پژوهش    12-11
اهمیت پژوهش     12
ملاحظات اخلاقی    13
منابع فارسی    15-14
منابع خارجی    16


 
زمینه پژوهش:
معمول ترین اختلالات انعقادی   , هموفیلی   A  و B می باشد. هموفیلی A یک اختلال انعقادی وابسته به کروموزوم X می باشد که در آن سطح خونی فاکتور VIII انعقادی (AHF)  کاهش می یابد. هموفیلی B نیز یک اختلال وابسته به جنس می باشد که در آن سطح خونی فاکتور IX انعقادی (فاکتور کریسمس )‌  کاهش می یابد. علایم بالینی در هر دو نوع هموفیلی یکسان می باشد . شیوع   هموفیلی احتمالاً 20 در 000/100 مرد می باشد که در 80-85 درصد موارد مربوط به هموفیلی A می باشد. هر دونوع هموفیلی در بین تمام نژادها و در تمام قسمت های دنیا شیوع یکسانی دارد (لانزکوسکی   , 2000 , ص 302) . تقریباً تمام افراد گرفتار مردمی باشند. مادران و بعضی از خواهران آنها حامل هستند ولی دارای علایم نیستند. بیماری معمولا در اوایل کودکی و در دوران تازه به راه افتادن کودک شناخته می شود (برونر – سودارث , هندبوک , 1379 , ص 399).
از علایم بیماری می توان به خونریزیهای مفاصل (همارتروز)   , دستگاه ادراری (هماتوریا)   , دهانی حلقی , خونریزی دستگاه گوارش   و CNS   و خونریزی رتروپریتوان   اشاره نمود (لانزکوسکی , 2000 , ص 307) .
بیماری هموفیلی در طول چند قرن اخیر به دلیل گرفتاری خانواده سلطنتی انگلستان در اروپا بیماری شناخته شده ای بوده است ملکه ویکتوریا (ملکه انگلستان )   ناقل بیماری هموفیلی بود و پسر او به نام لئوپلد  هموفیلی داشت (اسدی , 1381, ص 27).
انجمن هموفیلی ایران (1377) گزارش می دهد که در حال حاضر تعداد 3215 نفر بیمار هموفیل A و تعداد 668 نفر بیمار هموفیل B وجود دارند . رشد هموفیلی و سایر اختلالات انعقادی حدوداً در حد تشخیص یک فرد در یک روز است یعنی سالیانه 360 نفر که رقم قابل توجهی به نظر می رسد (ص 34).منابع فارسی:

- اسدی, احمدعلی. (1379) , فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیماران , تهران: انتشارات بشری.
- آذرگشیب , اذن الله . (1376) , روش های تحقیق در علوم پزشکی , تهران: انتشارات لادن.
- آیکوف. رزندان . گیلبرت . (1377) , کنترل بافت سینوویال در بیماران هموفیلی , ترجمه پیوندی . فریال , فصلنامه کانون هموفیلی ایران , سال سوم, شماره نهم و دهم.
- احسانی و همکاران . (1379)‌,‌کودک بیمار, تهران : مؤسسه فرهنگی تور دانش .
- اسدی ,‌خشایار. (1381) , پیشرفتهای پزشکی در هموفیلی , بنیاد امور بیماریهای خاص , شماره 12 و 13.
- انجمن هموفیلی ایران . (1377) , هموفیلی ,‌نشریه آموزشی , ج 4, شماره 2 , تهران : انتشارات کانون هموفیلی ایران.
- برونر, سودارث. (1379) , هندبوک پرستاری داخلی و جراحی , ترجمه کلاهی و همکاران , تهران : انتشارات گلبان.
- جلیلیان , میترا. (1380) , بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد کاربرد داروهای شیمی درمانی رایج و استفاده از امکانات حفاظتی , پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی.
- چوپان , علی اکبر (1381) . خدمات مرکز درمان جامع هموفیلی ایران , فصلنامه کانون هموفیلی , سال هفتم . شماره پانزدهم.
- دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت. (1380) , تحقیق در ارتقای سلامت, ترجمه سعید پارسی نیا و همکاران , ناشر: دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت , وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی .
- رحیمی , نسرین . (1377) , اصول مبانی خدمات بهداشتی , تهران : انتشارات شهرآب.
- روان بد, شیرین . (1381) . گزارش کنگره جهانی هموفیلی , فصلنامه کانون هموفیلی, سال هفتم , شماره پانزدهم.
- ساعتچی , محمود. (1374) , روانشناسی کاربردی بر مدیران در خانه , مدرسه و سازمان , تهران : مؤسسه نشر و ویرایش.
-    صادقی , محمود. امینی , صفیه . محرز , مینو. (1376) , شیوع آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت C در بیماران هموفیلی , مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری , شماره 6 , سال دوم.
- لک , منیژه . (1377) , خونریزیهای مفصلی (همارتروز) و درمانهای پیشنهادی برای بیماران هموفیل . فصلنامه کانون هموفیلی ایران . سال سوم , شماره 9 و 10.
- نورانی , معصومه . (1375) , بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر دانش و نگرش و عملکرد مادران دارای کودک هموفیل زیر 11 سال , پایان نامه کارشناسی ارشد , علوم پزشکی ایران.
- هاریسون (2001) , بیماریهای خون , اصول طب داخلی هاریسون , ترجمه میرزاده و نورایی , تهران : انتشارات اشتیاق.منابع خارجی:

- Bastable S.(2000), Nurs as Educator : principle of teaching and learning , New york , Barttlet publishers.
- Brunner L, Soddarth D. (2000), Medical Surgical Nursing , philadelphia, j.B.co.
- Bulchek G, Gloskey. J. (2000) , Nursing Interventions, Essential Nursing treatment, philadelphia , N.B.Sanders.
- Choud hary. U.P. (2000), Hemophilia , personal practice, Indian pediatric , 37: 45-53.
- Karimi, M. (2002) , Inherited coagulation disorders in southern Iran , Hemophilia , Nov8 (6): 740-4.
- lanzkowsky, philip. (2000), Manual of pediatric Hematology and oncology, third Edition.
- Mannucci, pier M. (2002), Hemophilia and Related Bleeding disorders, Hematology , 27:4.
- Nazzaro, Ann marrie. (2000) , knowledge and health practices among the hemophilia population in the united states , Nationa hemophilia foundation, 116 west, 32 nd , st:11 th.
- ortto , E.W.(1997) , clinical Hematology : principles procedures, correlations, uk: WB sanders co.
- Potter P, perry A. (2003), foundamental of Nursing professional standard in Nursing practice, 4thed, St louic, Mosby.
- Rich. R et al . (1999), Multidiciplinary interventions for the management of heart failure, Am Heart j, 138(5), 599-600.
- Shaw , sus man. (1999), Hemophilia: the facts, Nurs stand , vol 13(3) , oct 6, 39-46.
- Spitzer, ada. (2002), “Children’s knowledge of Illness and treatment expriences in hemophilia”, jornal of pediatric Nursing, february, vol: 17, No: 1 , 43-51.
- Springhouse. (2002), patient teaching , Reference manual , pennsylvania, p:973.
- Stanhope, lancaster. (2000) , Community, public health Nursing, fifth edition, M. Mosby.
- Taylor LL. (1997). Foundamental of Nursing, second Edition, philaderphia, j B lippincott co.

لینک کمکی