فایل word بررسی سموم سیانو باکتریایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی سموم سیانو باکتریایی دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی سموم سیانو باکتریایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده    
مقدمه    
فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی, ظاهری و بلومهای سمی آنها    
1-1- تاریخچه    
1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها    
1-3- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها    
1-4- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی    
1-5- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری    
1-5-1- سیانوباکترهای رشته‎ای    
1-5-2- سیانوباکترهای کلنی    
فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی    
2-1- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل    
2-1-1- نوروتوکسین‎ها    
2-1-2- هپاتوتوکسین‎ها    
2-1-3- درماتو توکسین‎ها    
2-2-  انواع سیانوتوکسین‎ها    
2-2-1- نودولارین‎ها    
2-2-2- ساکسی توکسین‎ها    
2-2-3- آناتوکسین a و هوموآناتوکسین a   
2-2-4- آناتوکسین ‎a (S)   
2-2-5- ‎Cylindrospermopsin    
2-2-6- میکروسیس تین    
2-2-6-1- دوام و پایدار میکروسیس‎تین در سلولها    
2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میکروسیس‎تین‎درطی‎تجزیه ‎Microcystis aeruginosa   
2-3- طبقه‎بندی سیانوتوکسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی    
2-3-1- پپتیدهای حلقوی    
2-3-2- آلکالوئیدها    
2-3-2-1- آلکالوئیدهای سیتوتوکسیک   
2-3-2-2- آلالوئیدهای درماتوتوکسیک    
2-3-3- سموم لیپوپلی ساکاریدها ‎(LPS)   
فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباکترها    
3-1- آزمایش سلامت انسان    
3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن    
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن    
3-2- ارزیابی خطر    
3-3- اثر بر ماهیان    
3-4- اثر بر موجودات آبزی    
3-5- تولید ترکیبات بیواکتیو   
3-6- صدمه از راه تماس تفریحی    
3-7- مسمومیت حیوانی    
3-8- اثر بر زئوپلانکتونها    
3-9- اثر بر باکتریهای آبزی    
فصل چهارم: روشهای کنترل و جلوگیری از شکوفایی    
4-1- انعقاد یا چسبیدن, معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی کربن فعال    
4-2- کلرزنی    
4-3- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون کندشنی    
4-4- فرآیندهای غشایی    
4-5- دما    
4-6- اسیدیته ‎(PH)   
4-7- کاهش فسفر و ازت    
4-8- سولفات مس    
4-9- سیمازین    
4-10- ازن‎دار کربن    
4-10-1- میکروسیس‎تینها و نودولارین    
4-10-2- آناتوکسین a, آناتوکسین ‎S(a) و ساکسی توکسین    
4-11- نور    
4-12- کنترل بیولوژیک   
4-12-1- تغذیه توسط زئوپلانکتونها    
4-12-2- کپور نقره‎ای    

 
فهرست جدول‎ا
 4-1- جدول تأثیر ازن در از بین بردن میکروسیس تین ‎LR در صورت وجود یا عدم وجود مواد آلی    
4-2- جدول تأثیر ازن در از بین بردن ‎Microcystis aeruginosa   

 
چکیده
سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- آبی) جز پروکاریوت‎ها محسوب می‎شوند. این فیتوپلانکتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه رشته‎ای و کلنی تقسیم می‎شوند.
سیانوباکترها در هنگام بلوم (شکوفایی), سمومی را تولید می‎کنند که سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند. این سموم عبارتند از: میکروسیس‎تین‎ها, نودولارین‎ها, ساکسی توکسین‎ها, آناتوکسین ‎a, آناتوکسین ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin. این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدوده عصبی را شامل می‎شود. وجود سیانوباکترها و سموم آنها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است.
روش‎های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: کلرزنی, فیلتراسیون سریع یا کند, به ویژه استفاده از ازن و غیره, از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباکترها هستند.
 
مقدمه
بعضی از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات موجودات زنده آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند, تهدید کنند.
فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری, صنعتی و کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها می‎گردد و در نتیجه اکسیژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود. مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری کند.
با ارزیابی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباکترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای کاهش داد و سلامت و بقا موجودات زنده را تضمین کرد.
پژوهش‎ها و مطالعات فراوانی در زمینه روشهای کنترل این سموم صورت گرفه است و این روشها تا حد قابل ملاحظه‎ای در کاهش سموم سیانوباکترها مؤثر واقع شده‎اند. این روشها عبارتند از کنترل یا مبارزه بیولوژیک و یا افزودن مواد شیمیایی به منابع آب.
البته سیانوباکترها در بعضی از نقاط دنیا به علت اینکه شرایط مناسبی فراهماست تجمع زیستی پیدا کرده‎اند.
 
فصل اول
انواع سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- ویژگیهای بیولوژیکی, ظاهری و ‎بلومهای سمی آنها)

جلبک‎های سبز ‎- آبی دارای 150 جنس و 2000 گونه هستند که در حال حاضر کمتر از 40 گونه سمی تشخیص داده شده‎اند. جلبک‎های سبز ‎- آبی با بیش از 3 میلیون سال قدمت از قدیمی‎ترین موجودات بوده که سالانه با بلوم خود سبب مرگ و میر بسیاری از آبزیان و احشام می‎گردند.
1-1-  تاریخچه
سیانوفیت‎ها یا جلبک‎های سبز ‎- آبی در واقع همان سیانوباکترها هستند که تا سال 1978 این میکروارگانیسم‎ها جز جلبک‎ها محسوب می‎شدند تا اینکه در سال 1978 دانشمندی به نام ‎Stanier و همکارانش بررسی علمی بسیار منطقی روی این میکروارگانیسم‎ها انجام دادند و ثابت نمودند که سیانوفیت‎ها نه تنها فاقد هسته و غشا هسته می‎باشند, بلکه از نظر ضریب رسوبگذاری میتوکندری ‎SRNA شانزده می‎باشند که شباهت بسیار زیاد بین آنها و باکتریهاست.
منابع فارسی
1- اسماعیلی ساری. ع, 1381, «آلاینده‎ها, بهداشت و استاندارد در محیط زیست», انتشارات نقش مهر, ص 453 تا 459, 463 تا 473, 476 تا 481.
2- اسماعیلی ساری. ع, 1379, ‌«باکتریها, جلبک‎ها, قارچها و بی‎مهرگان آب شیرین», مؤسسه تحقیقات شیلات ایران, ص 33 تا 35.
3- اسماعیلی ساری. ع, 1379, «‌مبانی مدیریت کیفی آب در آبزی پروری», مؤسسه تحقیقات شیلات ایران, ص 133 تا 146, 111, 113.
4- اسماعیلی ساری. ع, 1383, «هیدروشیمی بنیان آ‌بزی پروری», انتشارات اصلانی, ص 221 تا 227, 231 تا 235.
5- عرفان منش. م, افیونی. م, 1381, ‌«آلودگی  محیط زیست, آب, خاک و هوا»‌, انتشارات ارکان, ص 108.
 
فهرست منابع غیرفارسی
1. Betina, C., Hitzfeld, B., Stefan, J., Hoger, S., Daniel, R., Dietrich, D., 2000 Feb, Cianobateial toxins, University of knostans, Germany, Environ Health Perspect 108 (suppl1): 133-122.
2. Falconer, I., 1999, Anverview of problems caused by toxic blue-green aglae (cyanobacteria) in drinking water. Environ Toxical 14 5-12.
3. Gillroy, D.J., Kauffman, K.W., Hall, R.A., Haung, X., Chu, F.S.2000 may, Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-grean algae dietary supplements. Environ Health Perspect, 108 (5): 435-9.
4. Hitzfeld, B., Fischer, W., Eriksson, J., Mikhailov, A., Dietrich, D., 1999, Immunochemical detection of microcystin-LR in tissues and cells of rainbow trout. Toxical Sci 48:33.
5. Hitzfeld, B., Fischer, W., Erikson, J., Mikhal, A., Tencalla, F., Dietrich, D., 1999, toxins of cyanobacteria in fish, Naunyn – Schmiedeberg’s Arch Pharmacol 359: R159.
6. Hoger, S., Dietrich, D., Hitzfeld, B., 1999, Effect of ozonation in drinking water treatment on the removal of cyanobacterial toxins, Toxical Sci 48:33.
7. Morri, R.J., Williams, D.F., Luu, H.A., Holmes, C.F., Anderson, R.J.,Calvert, S.E., 2000 Feb, The adsorption of microcystin-LR by natural clay particles, Toxicon, 38(2): 303-8.
8. Thebault, L., Lesne K, Boutin, J.P., 1995, Cyanobacteria, their toxins and health risks, Med Trop, 55(4): 375-80.
9. Schaeffer, D.J., Malpas, P.B., Barton, L.L., 1999 Sep, Risk assesment of microcystin in dietary Aphanizomenon flos-aquae. Ecotoxical Envion Saf, 44(1): 73-80.
10. Watanabe, M.F., Tsuji, K., Watanabe, ., Harada, K., Suzuki, M., 1992, Rlease of heptapeptide toxin (microcystin) during the decomposition process of Microcystis aeruginosa, Nat Toxin, 1(1): 48-53.

لینک کمکی