فایل word بررسي درجه ناتواني گسترش يافته در مبتلايان به اسکلروز متعدد قبل و بعد از درمان با متيل پردنيزولون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي درجه ناتواني گسترش يافته در مبتلايان به اسکلروز متعدد قبل و بعد از درمان با متيل پردنيزولون :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي

تعداد صفحات :5

زمینه و هدف: اسکلروز متعدد یک بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی است که با تخریب غلاف میلین و در موارد شدید صدمه به آکسون ها ایجاد ناتوانی می کند. این مطالعه درجه ناتوانی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد را قبل و بعد از درمان با متیل پردنیزولون ارزیابی نموده است.روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی و شامل تمام 63 بیماری بود که در عرض یک سال با تشخیص اسکلروز متعدد قطعی در مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب ایران بستری شدند. پس از اخذ رضایت کتبی اطلاعات مورد نیاز بیماران شامل سن و جنس, وضعیت فعالیت سیستم عصبی مرکزی و نمره "وضعیت ناتوانی گسترش یافته" بر اساس معاینه بیمار قبل و بعد از درمان با دوز بالای متیل پردنیزولون وریدی, به دست آمد.یافته ها: درمان با دوز بالای متیل پردنیزولون, نمره وضعیت ناتوانی گسترش یافته (EDSS) بیماران را از میانگین 4.595 به 3.635 کاهش داد. در بین سیستم های عملکردی نیز بیشترین تغییرات ایجاد شده مربوط به فعالیت هرمی با کاهشی به میزان 1.13 واحد بود. میزان کاهش ناتوانی پس از درمان در بقیه سیستم ها بین 0.38 تا 0.57 بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد که هر چه تعداد دفعات عود کمتر باشد, تاثیر درمان به مراتب بهتر می باشد. ارتباط معنی داری بین سن بیمار و میزان تاثیر درمان در این مطالعه حاصل نشد, هر چند که تاثیر درمان در کاهش ناتوانی در بیماران مذکر بیشتر از بیماران مونث بود (p=0.05). درمان با متیل پردنیزولون دارای اثرات فوری و کوتاه مدت (یک ماه) در سیستم ایمنی می باشد که بهبودی رادیولوژیک و کلینیکی احتمالا دلیلی بر آن می باشد.
کلید واژه: اسکلروز متعدد, نمره وضعیت ناتوانی گسترش یافته (EDSS), متیل پردنیزولون

لینک کمکی